Yleislääketieteeseen erikoistuminen

Suomessa käytetty määrittely perustuu eurooppalaiseen yleislääketieteen erikoislääkärin määritelmään.

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus tapahtuu kuuden vuoden koulutusohjelmassa, jonka runkokoulutusosa on kaksi vuotta. Joissakin tiedekunnissa tämä osuus muodostuu kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK). Eriytyvä koulutus sisältää vähintään neljän vuoden opinnot, joista pääosa suoritetaan ohjattuna yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa. Terveyskeskuskoulutuksen sekä muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksen keskinäinen suhde vaihtelee jonkin verran tiedekunnissamme. Erikoislääkärikoulutus on uudistumassa osaamisperusteiseksi.


Koulutusohjelmien tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien nettisivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto yleinen erl-koulutussivu ja OY/PSSHP yleislääketiede
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠