Säätiön Apurahat 2020

Säätiö ilmoittaa yleislääketieteen erikoislääkärien ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien haettavaksi henkilökohtaisia apurahoja tutkimus-työn tukemiseen. 

Hakuaika päättyy 30.9.2020.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan yhteystiedot, koulutus ja lyhyt selvitys työurasta sekä hakijan oma julkaisuluettelo. Hakemukseen tulee sisältyä tutkimustyön aihe ja sen merkitys yleislääkärin työn kannalta, lyhyt tutkimussuunnitelma, oma osuus tutkimushankkeessa, tutkimuksen nykyvaihe, suunniteltu aikataulu sekä apurahan käyttötarkoitus.

Hakemus liitteineen tulee osoittaa Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukselle ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen kari.j.mattila@tuni.fi

Hakemusten tulee olla perillä 30.9.2020 klo 16.00.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä marraskuun 2020 aikana.

Tarvittaessa lisätietoja antaa emeritusprofessori Kari Mattila (kari.j.mattila@tuni.fi).