Yleislääketiede


Yleislääketiede on suurin erikoisala Suomessa. Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri. Taudit tai elinjärjestelmät eivät rajaa hänen osaamistaan, vaan hän hallitsee laajoja kokonaisuuksia. Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri, joka tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa ja koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa. Hoidon jatkuvuus ja laaja-alaisuus ovat tyypillisiä yleislääketieteen erikoislääkärin hoitosuhteille. Hän ottaa hoidossa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat. Väestön ja sen terveyden ja asuinympäristön tuntemus sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevien toimien asiantuntijuus kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin toimintaan. Hän osallistuu myös toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen.