Kirsi Kiukaanniemi

Kirsi Kiukaanniemi, yle el 2015, kuntoutuksen erityispätevyys työn alla. Toimin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä (eli Pohjois-Pohjanmaan eteläisimmissä kunnissa: Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Reisjärvi). Pieniä, vanhuspainotteisia kuntia, joissa myös THL:n sairastavuusindeksit piiputtaa hämmentävän korkeita lukemia.

1. Kerro lyhyesti työkuvastasi

Hallintoa n. 40(-50%) työajasta, ohjausta ja tarpeen mukaan kaikkea terveyskeskustyöhön kuuluvaa. Mielellään paikkailen 'aukkoja riveissä’, eli äkillisiä poissaoloja. Tykkään kyllä lähes kaikista yleislääketieteen ja terveyskeskustyön sektoreista: Päivystys, vastaanotto, kaikki neuvolat, vanhustyö ja palvelukotien hoitosuunnitelmat, osastotyö, dialyysi. Mielenkiinnon kohteena erityisesti kuntoutus.

2. Kerro miten päädyit nykyiseen työhösi?

Ajopuuteorialla. Kiertelin kaupungeissa ja syrjäseuduilla. Maalla oli jotenkin paljon mukavampaa tehdä töitä kuin kaupungeissa.

3. Mikä on parasta työssäsi?

Ihanat, osaavat työtoverit; sekä kollegat että hoitajat ja pitkät potilassuhteet. Työn monipuolisuus

4. Miksi yleislääketiede on paras erikoisala? 

Työn monipuolisuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kaikelle osaamiselle on tarvetta, jokainen voi syventää oppejaan jostain terveyskeskustyön sektorista tai suppeammasta kokonaisuudesta