Säätiön apurahat 2022 - päätökset

Suomen yleislääketieteen säätiön hallitus myönsi vuoden 2022 tutkimusapurahat hakemusten perusteella seuraaville kollegoille oman tutkimusaiheensa parissa työskentelyyn. Apurahan suuruus on 3000€ 

Björkstedt Satu-Maarit
Eriksson Tanja
Johansson Jouni
Knuutila Mia
Varis Heidi