Säätiön apurahapäätökset 2019

5000 euron apuraha

LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritietoon pohjautuen)

LL Antti J. Saari (Nuoren nuuskakokeilujen yhteys aikuisiän tupakointiin) 

LL Henna Saari (Perusterveydenhuollon lyhytaikainen sairaalahoito).

2500 euron apuraha

LL Ulla Aalto (Antikolinergisten lääkkeiden käyttö, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi helsinkiläisessä ympärivuorokautisen hoivan vanhusväestössä)

LL Tuire Saloranta (Pitkäaikainen ehkäisy maksutta avohoidossa – vaikutukset raskauden keskeytyksiin, käytön lopettamiseen liittyvät tekijät ja ehkäisypalveluiden käyttö)