Suomen yleislääketieteen säätiö

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry keräsi säätiön perustamiseksi tarvittavan pääoman 150.000 markkaa ja vuosikokouksessaan 25.3.1994 perusti Suomen yleislääketieteen säätiön. Patentti- ja rekisterihallituksen Säätiörekisteri antoi 14.10.1997 luvan Suomen yleislääketieteen säätiön perustamiselle ja vahvisti säännöt.  

Säätiön tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallitus valitsee Suomen yleislääketieteen säätiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  

Säätiön hallitus

Merja Laine, puheenjohtaja (merja.k.laine(at)helsinki.fi)

Tuomas Koskela

Päivi Korhonen

Juha Auvinen

Laura Viitanen


Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiölle muutoin kertyvät varat. Säätiön hallitus julistaa tutkimusapurahoja haettavaksi kerran vuodessa. 


Suomen yleislääketieteen säätiön lahjoitusohje

Suomen yleislääketieteen säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Myös pienet lahjoitukset ovat tervetulleita. Säätiölle voi lahjoittaa vaikkapa luentopalkkionsa ja säätiötä voi myös muistaa esimerkiksi saadessaan maksutonta lääkärin apua kollegalta.

Lahjoitukset pyydetään maksamaan säätiön tilille Nordeaan. Viestikenttään tarkennus lahjoituksen mahdollisesta perusteesta, esim. ”NN:n luento tilaisuudessa XX”.

Säätiön Y-tunnus: 1516846-3

Tilitiedot: IBAN FI24 1679 3000 0004 32, BIC NDEAFIHH

Lisätietoja lahjoitusten antamisesta saa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Merja Laineelta, merja.k.laine(at)helsinki.fi.Suomen Yleislääketieteen Säätiön matka-apurahat 2024


Säätiö ilmoittaa yleislääketieteen erikoislääkärien ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien haettavaksi henkilökohtaisia matka-apurahoja 11- 14.6.2024 Turussa järjestettävään Nordic Congress of General Practice (NCGP) konferenssiin.

Hakuaika päättyy 14.4.2024 klo 16.00.

Alla matka-apurahan hakuohje.