Yleislääketieteen ydinarvot


"Ydinarvot toimivat tapana viestiä yleislääketieteen oppialan keskeisimmästä sisällöstä niin muiden erikoisalojen kollegoille, potilaille kuin päättäjillekin."


Pohjoismaisen yleislääketieteen yhdistyksen (Nordic Federation for General Practice, NCGP) laatimat pohjoismaiset yleislääketieteen ydinarvot hyväksyttiin vuosikokouksessa maaliskuussa 2020 ja julkaistiin englanninkielisenä Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehdessä joulukuussa 2020.

Yhteisarvot suomennettiin ja muokattiin kansallisena yhteistyönä vastaamaan muotoilultaan suomaisen yleislääketieteen ja yleislääkärin työn ydinasioita ja arvoja. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry ja Suomen yleislääkärit GPF ry asettuivat seisomaan arvojen takana.

Suomenkieliset arvot on julkaistu Yleislääkäri-lehdessä 3/2022.