Säätiön apurahat 2021 

Suomen yleislääketieteen säätiön hallitus myönsi vuoden 2021 tutkimusapurahat hakemusten perusteella seuraaville kollegoille oman tutkimusaiheensa parissa työskentelyyn: 

  • 5000 euron apuraha: Emmi Lautamatti (Pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuuden yhteys potilastyytyväisyyteen, sairaala- ja terveyspalveluiden käyttöön ja lääkkeiden käyttöön)
  • 2500 euron apuraha: Tuuli Lehti (Ikäihmisten oirekuorma: yhteys hyvinvointiin, toimintakykyyn ja ennusteeseen ja kehitys 1989-2019)
  • 2500 euron apuraha: Riikka Riihimies (Suuntima-palvelun käytettävyys ja luotettavuus sekä asiakkuuksien kuvaus perusterveydenhuollossa diabetesta sairastavilla potilailla)