Yhdistyksen toiminta ja tehtävät

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys sääntöjen mukaan:

  • tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja yleislääketieteen ja yleislääkärin työn kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi
  • ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita sekä suhteita muihin lääkärijärjestöihin ja tahoihin, joiden tavoitteena on väestön terveyden edistäminen
  • osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan - mm. WONCA (The World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), WONCA Region Europe, pohjoismaiset yleislääketieteen yhdistykset, Viron perhelääkäriyhdistys ym.
  • järjestää jäsenilleen kokouksia sekä ammatillisia ja tieteellisiä koulutustilaisuuksia ja osallistuu alan koulutuksen kehittämiseen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Vuosikokous päättää sääntömääräisistä asioista sekä valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle. Vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmen vuoden välein.