Yhdistyksen toiminta ja tehtävät

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys sääntöjen mukaan:

  • tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja yleislääketieteen ja yleislääkärin työn kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi
  • ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita sekä suhteita muihin lääkärijärjestöihin ja tahoihin, joiden tavoitteena on väestön terveyden edistäminen
  • osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan - mm. WONCA (The World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), WONCA Region Europe, pohjoismaiset yleislääketieteen yhdistykset, Viron perhelääkäriyhdistys ym.
  • järjestää jäsenilleen kokouksia sekä ammatillisia ja tieteellisiä koulutustilaisuuksia ja osallistuu alan koulutuksen kehittämiseen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Vuosikokous päättää sääntömääräisistä asioista sekä valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle. Vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmen vuoden välein.

Käypä Hoito - lausunnonantajaverkosto

Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on antaa lausuntoja eri yhteyksissä yleislääketieteen erikoisalan näkökulmasta. 

SYLY nimeää pyydettäessä edustajansa Käypä Hoito- työryhmiin ja lisäksi antaa lausuntoja valmistuvista Käypä Hoito - suosituksista. Tavoitteenamme on, että Käypä Hoito-suositusten työryhmissä on mukana ainakin yksi yleislääketiedettä edustava lääkäri, mikäli aihe liittyy perusterveydenhuoltoon.  

Oletko halukas liittymään mukaan Käypä Hoito - suositusten lausunnonantaja-verkostoon? Lausunnonantaja käytännössä arvioi valmisteilla olevan suosituksen perusterveydenhuollon näkökulmasta: onko suositus perusterveydnhuollon näkökulmasta realistinen, puuttuuko siitä jotain ja vaikuttaako suositus selkeältä. Lausunnon antaminen on erinomainen mahdollisuus tutustua suositusten laatimiseen ja vaikuttaa niiden sisältöön perusterveydenhuollon näkökulmasta. Juuri sen aiheen erityisosaaja ei tarvitse olla.

Alla olevan linkin takaa löytyvällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi! Se ei velvoita sinua mihinkään.