Yleislääketieteeseen erikoistuminen


Yleislääketieteen erikoislääkäri

Yleislääketiede on suurin erikoisala Suomessa. Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri. Taudit tai elinjärjestelmät eivät rajaa hänen osaamistaan, vaan hän hallitsee laajoja kokonaisuuksia. Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri, joka tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa ja koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa. Hoidon jatkuvuus ja laaja-alaisuus ovat tyypillisiä yleislääketieteen erikoislääkärin hoitosuhteille. Hän ottaa hoidossa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat. Väestön ja sen terveyden ja asuinympäristön tuntemus sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevien toimien asiantuntijuus kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin toimintaan. Hän osallistuu myös toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Suomessa käytetty määrittely perustuu eurooppalaiseen yleislääketieteen erikoislääkärin määritelmään.

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus tapahtuu kuuden vuoden koulutusohjelmassa, jonka runkokoulutusosa on kaksi vuotta. Joissakin tiedekunnissa tämä osuus muodostuu kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK). Eriytyvä koulutus sisältää vähintään neljän vuoden opinnot, joista pääosa suoritetaan ohjattuna yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa. Terveyskeskuskoulutuksen sekä muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksen keskinäinen suhde vaihtelee jonkin verran tiedekunnissamme. Erikoislääkärikoulutus on uudistumassa osaamisperusteiseksi.


Koulutusohjelmien tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien nettisivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto yleinen erl-koulutussivu ja OY/PSSHP yleislääketiede
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto